Your basket is empty.

Added to Basket

Samyang Lenses

Samyang Lenses

Samyang 14mm f/2.8 (For AE Nikon)

The lens is …

$610.00SGD

Samyang 14mm f/2.8 (For Canon)

 The len…

$570.00SGD

Samyang 500 mm Mirror F6.3

Lens Type: Fi…

$380.00SGD

Samyang 650-1300mm MC IF f/8-16

  Samya…

$500.00SGD

Samyang 7.5mm Fisheye - 4/3 Mount (Black or Silver)

Samyang 7.5mm…

$450.00SGD

Samyang 800 mm Mirror F8.0

Lens style Te…

$450.00SGD

Samyang 85mm f/1.4 Aspherical (Canon)

The Samyang 8…

$505.00SGD

Samyang 85mm f/1.4 Aspherical (Nikon)

The Samyang 8…

$545.00SGD

Samyang 85mm f/1.4 Aspherical (Olympus 4/3 mount)

Samyang 85mm …

$505.00SGD

Samyang 85mm f/1.4 Aspherical (Pentax)

The Samyang 8…

$505.00SGD

Samyang 85mm f/1.4 Aspherical (Pentax)

  The…

$505.00SGD

Samyang 85mm f/1.4 Aspherical (sony)

Samyang 85mm …

$505.00SGD